• Mere menneske
  Jens Østergaard Mere menneske
 • Mere balance
  Jens Østergaard Mere balance
Arbejdsmarked

Arbejdsmarked

Der skal ændres i det fundamentale i hvordan man behandler jobsøgende.

Læs mere
Kultur

Kultur

Der mangler et kulturtilbud der er økonomisk gennemsigtig.

Læs mere
Sundhed

Sundhed

Vi som politikere skal skabe langt større ansvarsfølelse og ansvarskultur hos
Vores plejepersonale.

Læs mere

Min Mission

Danmark har brug for et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik og en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Et parti, der tager udgangspunkt i det givne og vil udvikle samfundet baseret på viden og erfaring frem for at revolutionere på baggrund af tro og ideologi. Danmark har brug for Nye Borgerlige.

Økonomi

Nye Borgerlige fremlægger en samlet økonomisk plan for Danmark, som vil:

 • Sænke skattetrykket markant,
 • Reducere marginalbeskatningen til under 40%
 • Fjerner og reducerer en række afgifter
 • Forenkle skattesystemet kraftigt
 • Løfte den private beskæftigelse med 100.000 personer
 • Gøre den private sektor større
 • Gøre den offentlige sektor mindre
 • Øge den økonomiske vækst

Sundhed

Nye Borgerlige går ind for decentralisering og en mere borgernær offentlig sektor. Det gælder også for sundhedsvæsenet, hvor årtiers centralisering og DJØFisering har gjort sundhedssystemet ufleksibelt, dyrt og bureaukratisk.

De seneste 10 år er der lukket rigtig mange lokale sygehuse. Angiveligt for at spare ressourcer, men patienter og pårørende har betalt prisen. Nye Borgerlige vil genåbne lokale sygehuse for behandling af enkle lidelser, der ikke kræver specialiserede afdelinger.

Social

I Danmark har vi et kulturelt og værdimæssigt fællesskab, der er bygget op gennem generationer. Her er det ikke staten, men værdifællesskabet der tilskynder os at hjælpe de syge, de ældre og de mest udsatte borgere. Et fællesskab, der binder os sammen som danskere. Danmark er et samfund, hvor vi også i fremtiden skal kunne sikre, at de der har mest behov for hjælp, får den. Et samfund med respekt for det enkelte individ. Et samfund, hvor pengene følger den enkelte dansker. Et samfund med mindre stat og mere menneske.

Udlændingepolitik

Det er kun mennesker, som aktivt viser, at de sætter pris på de værdier, som det danske samfund bygger på, som skal tildeles statsborgerskab. Man skal assimilere sig i det danske samfund for at blive en del af det danske nationale fællesskab.

Statsborgerskab skal ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra lande, der hviler på islamisk kultur og samtidig er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. De udgør en sikkerhedsrisiko for det danske folk.

Alle kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Hvis de ikke rejser ud umiddelbart eller efter strafafsoning, skal de tages i varetægt, indtil deres udrejse kan arrangeres. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i samfundet.

Uddannelse

Lærere skal uddannes til at kunne lede en klasse. De skal have større autoritet og kunne hævde disciplinen.

Rigtig mange børn, der mistrives i skolen i dag og ikke lærer det, de burde, kunne have fordel af en skole, hvor der er mere disciplin, og hvor der står større respekt om læreren.

Nye Borgerlige vil give skolerne fri til at vælge deres egen form og give forældrene frihed til at vælge den skole, de mener, passer bedst til deres barn.

Men vi vil gøre alle børn, forældre og skoler en tjeneste ved at opkvalificere læreruddannelsen, så respekten om lærergerningen kan blive genskabt.

Familien

Det er i familien, vi lærer om sammenhold, kærlighed, pligter og ansvar og derved lærer, hvad det vil sige at være menneske. I familien passer man på hinanden, kender hinanden og fornemmer den ubetingede kærlighed. En stærk familie ruster på den måde den enkelte til at indtræde i samfundet og indgå i fællesskaber med andre.

Som borgerlig er man optaget af kontrakten mellem generationerne. Vi har fået samfundet overleveret af tidligere generationer og forvalter det på vegne af kommende generationer.  Det fællesskab, man fødes ind i, kan ikke erstattes af offentlige institutioner. Den kærlighed familien giver, kan aldrig erstattes af nok så meget offentlig omsorg.

Din stemme betyder alt

Nye Borgerlige er kommet i folketinget og antallet af medlemmer vokser hver dag. Danskernes stigende opbakning er alt afgørende for at vi kan komme endnu længere ud med vores budskaber. Dit bidrag er vigtigt!

Islam skal ingen indflydelse have i samfundet

Vores nationale værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat.
Det er værdier, der alle er i opposition til islam. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen.

Visse befolkningsgrupper er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Nogle af dem har – som følge af politikernes lempelige udlændingepolitik – allerede fået tildelt dansk statsborgerskab.

Personer med ikke-vestlig baggrund er stærkt overrepræsenterede i antallet af folk på kontanthjælp. Det ødelægger sammenhængskraften og den borgerlige solidaritet, når udlændinge kommer til Danmark og lever på offentlig forsørgelse.

Ytringsfriheden er afgørende for et velfungerende demokrati, og den skal beskyttes. Medierne skal ikke underlægges censur eller restriktioner af hensyn til muslimer eller andre. Kun gennem en fri presse og en levende debat, hvor det er det gode argument, der sejrer, kan folkestyret blomstre.

Kildehenvisninger kan findes i faktabasen

Bandemedlemmer som er ikke-vestlige efterkommere 25%
Kontanthjælpsmodtagere med ikke vestlig baggrund 34%
Ønske om restriktioner mod aviser for kritik af religion 39%

Det går fremad!

På fem år har vi startet en folkebevægelse

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden.
Danmark skal bygges på danske værdier.
Politikernes skal bestemme mindre.
Danskerne skal bestemme meget mere selv – også over flere af deres egne penge.
Lovene skal være færre.
Reglerne skal være enklere.

Følg med i min blog

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.

Lidt fra hverdagen