Der er alt for lidt fokus på det hele menneske, alt for meget
symptombehandling af borgere, som kunne få et langt bedre liv og trivsel, hvis
vi som kommune kunne tilbyde et mere årsagsfokuseret forløb. Eks. det nytter
ikke noget at bruge 100 timer på Fysioterapeut, på en krop der kraftig
overvægtig, eller borgeren ikke vil yde en indsats selv for at styrke sine muskler
og dyrke lidt motion. Noget for noget, hjælp til selvhjælp.
Den mentale sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed. Mange af de fysiske
skavanker kommer fra et svagt psykisk helbred, det skal der gøres noget ved.
Pleje og sundhedspersonale skal uddannes i at håndtere det hele menneske, vi
som politikere skal skabe langt større ansvarsfølelse og ansvarskultur hos
Vores plejepersonale. Eks. vi (eller snare Ole Steen Hansen) bruger kr.
269.000 om året til at lave Idrætsprisen i FIC, den ide kan sagtens bruges til
sundhedspersonalet også, såvel som i kommunen som helhed.
Vi skal have EJERSKABET tilbage i alle de sociale jobs i Fredericia, det er
Vores job som politiker