Med mine snart 30 års erfaring inden for musik og event, har jeg selvfølgelig
en professionel tilgang til de tiltag og events der sker i Fredericia, i store hele
syntes jeg faktisk at det går godt!
Men mit indsatsområde politisk, vil være at få meget mere balance og
samarbejde imellem alle de tilbud der findes i Fredericia.
Vi har et Teater (igen) Vi har Shopping med en del arrangementer i indre by,
mest omkring Rådhuspladsen, vi har Event C, en privat virksomhed som får et
årligt tilskud på ikke under kr. 586.000, for at lave offentlige arrangementer, vi
har Tøjhuset og det brunske pakhus, vi har Axeltorvs venner som har en stor
interesse i kultur på Fredericias smukkeste og største torv, vi har det nye
byforum, som er en bestyrelse på tværs af Business, kanalbyen, shopping,
kommunen og Event C.
Der mangler i den grad en SAMLET STRATEGI, hvad vil vi egentlig med
kulturen i Fredericia? sammenhængskraften, et bredt tilbud til BORGERNE
som kan betales af ALLE og ikke kun de få vel bemidlede, men et tilbud der er
økonomisk gennemsigtig. Der bliver brugt alt for mange penge til spildte
kulturaktiviteter.